Ansar Analitika

Linseis kao proizvođač posvećen je razvoju inovativnih uređaja i tehnologija, s preko 60 godina iskustva u razvoju mjernih instrumenata za termičku analizu. Uređaji su prilagođeni raznim industrijama ili istraživačkim laboratorijima.

Ansar-analitika d.o.o. ovlašteni je partner Linseisa za Hrvatsku i druge susjedne zemlje (Slovenija, BiH, Srbija) te Vam nudi prodajnu i postrodajnu podršku vezano za Linseis uređaje i tehnologije.

Javite nam se s povjerenjem!


Tehnike i uređaji koje LINSEIS nudi su sljedeće:

 

Termalna analiza / termogravimetrija (TGA):

Gotovo svi Linseisovi instrumenti za termogravimetriju (TGA) imaju dizajn peći da se uzorak postavlja sa gornje strane (top loading) te nude dizajn vrlo jednostavan za korištenje s maksimalno osjetljivim mjernim sustavom. Posebno dizajnirane peći omogućuju velike brzine zagrijavanja i hlađenja, kao i vrlo preciznu kontrolu temperature u temperaturnom rasponu od -150 °C do 2400 °C.

Većina sustava može se po izboru opremiti i uređajem za spajanje na EGA (analize plinova koji nastaju tijekom termalne analize). Instrumenti su vrlo prikladni za proučavanje toplinskog sastava, toplinske stabilnosti i oksidacije

 

Linseis ovdje nudi seriju uređaja:

 

TGA PT1000

TGA1600

TGA MSB PT1 (magnetic levitation balance)

 

Više detalja o ovoj seriji uređaja možete naći na:

TGA - Thermobalances - from -150 °C to 2400 °C » LINSEIS


 

Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija (DSC):

Linseis ima dugogodišnje iskustvo u izradi visokokvalitetenih i robusnih uređaja za DSC (diferencijalnu skenirajuću kalorimetriju). Linseis ispunjava najviše zahtjeve za svaki segment istraživanja / razvoja i kontrole kvalitete i to u temperaturnom rasponu od -180 °C do 1750 °C te rasponu tlaka od vakuuma do 300 bara.

 

Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija (DSC) najpopularnija je mjerna tehnika za otkrivanje endotermnih i egzotermnih prijelaza, poput određivanja temperatura pretvorbe te entalpije krutina i tekućina u ovisnosti o temperaturi. Stoga se uzorak i referenca održavaju na gotovo istoj temperaturi tijekom cijelog pokusa, a mjeri se toplinski tok.

Vrijednosti koje se uobičajeno dobivaju u DSC-u su:

 • entalpija
 • energija topljenja
 • specifična toplina
 • prijelaz faza
 • kristaliničnost
 • entalpija reakcije
 • OIT/OOT
 • toplinska stabilnost i oksidacijska stabilnost
 • starenje
 • čistoća
 • eutektika
 • polimorfizam
 • termokromizam
 • curring i kinetika

Linseis nudi sljedeću seriju uređaja za DSC:

CHIP DSC 1 (patentiran)

CHIP DSC 10 (patentiran)

CHIP DSC 100 (patentiran)

DSC PT 1000

DSC PT 1600

 

Više detalja o svakom od uređaja možete naći na:

Differential Scanning Calorimeter | DSC Instrument | LINSEIS

Na donjem videu možete naći prezentaciju patentirane DSC-CHIP tehnologije i serije kalorimetara:

 

 

DILATOMETRI:

Linseis je jedan od pionira u razvoju široke palete pojedinačnih, dvostrukih, diferencijalnih, quattro, kaljenih, deformacijskih, laserskih i optičkih dilatometara u temperaturnom rasponu od -263 °C do 2800 °C. Njihovi dilatometri nude najveću preciznost te automatizirano mjerenje duljine krutih tvari, pastoznih uzoraka, praškastih uzoraka i tekućina.

Linseis dilatometri usklađeni su s mnogim međunarodnim standardima ASTM ili ISO.

Serija LINSEIS dilatometara sastoji se od sljedećih modela:

DIL L75 PT Horizontal

DIL L75 PT Vertical

DIL L74 optički dilatometar s kamerom

DIL L74 HM (heating microscope)

DIL L 76 PT

(robustan dilatometar za industriju)

 

 

 

 

 

 

DIL L 75 PT Quattro

 DIL L75 LASER

DIL L 78 RITA (quenching dilatometar)

DIL L 75 HIGH PRESSURE (jedinstveni uređaj na tržištu)

 

Više detalja o svakom od pojedinih modela i opcijama možete naći na:

Dilatometer | LINSEIS

 

LINSEIS nudi napredne instrumente za mjerenje termalne konduktivnosti i difuzivnosti (LFA) laser flash analysis metodom:

LFA metoda koristi pulsni izvor laserske svjetlosti za pobuđivanje uzorka i IR detektor sa suprotne strane od pobude uzorka, te mjeri porast temperature uzorka, koji je uzrokovan efektom termalne difuzivnosti. Ako su poznate veličine kao što je specifična toplina i gustoća materijala, tada se može izračunati i termalna vodljivost.

Linseis nudi seriju uređaja kao što su:

LFA 500

LFA 1000

THB (transistent hot bridge)

HFM (termalna vodljivost u izolacijskim materijalima)

TIM tester – mjeri termalnu impedanciju materijala

 

Video o Linseis uređajima za mjerenje termalne vodljivosti i sličnih karakteristika:

 

 

 

LINSEIS nudi i uređaje za termoelektrična mjerenja efekata kao što su: Seebeck-koeficijent, otpornost (resistivity), TEG i Peltier modul, tanki filmovi.

Termoelektričnost opisuje međusobni utjecaj temperature i električne energije u materijalu i temelji se na tri osnovna učinka: Seebeckov efekt, Peltierov učinak i Thomsonov učinak.

Provjerite na donjem linku za više informacija o uređajima koji rutinski mjere ove i slične fenomene a to su:

TEG Tester – uređaj za mjerenje temperaturno ovisnih efekata za tzv. TEG generatore (termoeletrične generatore).

LSR 3 – uređaj za napredno mjerenje Seebeck koeficijenta i električne otpornosti materijala (LSR)

LZT Meter – uređaj za kombinirano mjerenje termalne vodljivosti/difuzivnosti (LFA) i LSR efekata (Seebeck i električna otpornost)

HCS 1/10/100 – sustav instrumenata HCS 1/10/100 radi karakterizaciju poluvodičkih komponenti gdje mjeri mobilnost, otpornost, koncentraciju prijenosa naboja i Hall-ov koeficijent.

TFA – Thin Film Analyzer – je nova generacija uređaja bazirana na lab-on-chip tehnologiji za karakterizaciju ZT parametara na tankim filmovima u rasponu od nanometara do mikrometara i temperaturama od – 170 °C do 280 °C

TF-LFA – uređaj za Time Domain termoreflectance (TDTR) mjerenja termalne difuzivnosti tankih filmova u rasponu temperatura od – 100 °C do 500 °C

 

Više informacija o svim modelima uređaja za termoelektrična mjerenja vidite na sljedećim stranicama proizvođača:

Instruments for thermoelectrics: Seebeck, ZT and Hall effect (linseis.com)

i na ovom videu: