Napredna istraživanja i karakterizacija materijala

Nudimo Vam uređaje i tehnologije poznatih proizvođača koji se danas koriste u razvoju, istraživanjima i karakterizaciji novih i postojećih materijala, kao i kontroli kvalitete.

Neke od tehnologija i uređaja koje nudimo su:

 • Spektroskopske tehnike - FTIR spektroskopija i mikroskopija, fluorescentna spektroskopija, UV-VIS spektroskopija
 • Raman mikroskopija i spektroskopija – nudimo vrhunske konfokalne Raman mikroskope renomiranog proizvođača Renishaw.
 • Tehnike istraživanja materijala pri ultraniskim temperaturama (kriostati, magneti) proizvođača Oxford Instruments te PTR hladnjaci proizvođača Cryomech.
 • Tehnike istraživanja površine i materijala u visokom vakuumu - XPS, ARPES, TPD/TDS, UHV komore i sustavi – proizvođač PREVAC.
 • Sustavi za depoziciju tankih slojeva – magnetron sputtering, PLD sistemi i sl. – PREVAC
 • Termalne tehnike analize i istraživanja materijala - TGA, DSC, LFA, dilatometrija, elektrotermalne metode – proizvođač Linseis GmbH.
 • Skenirajuća elektronska mikroskopija te transmisijska elektronska mikroskopija (SEM, TEM) – popularne metode slikanja te analize materijala na mikro i nano skali – proizvođač Thermofisher (nekada FEI).
 • Mikroskopija atomske sile (AFM) – AFM osim što nudi visoku rezoluciju na nano skali za slikanje materijala, daje čitav niz drugih informacija o električnim, magnetskim te mehaničkim svojstvima materijala 
 • Potrošni materijal za AFM, SEM, TEM, Raman i svjetlosnu mikroskopiju te oprema za pripremu uzoraka sa SEM, TEM, AFM - uređaji za nanošenje vodljivih slojeva, polirke, pile i sl.), AFM probe, kalibarcijski standardi za AFM, SEM, TEM. Imamo kvalitetnu suradnju sa pouzdanim dobavljačima i vrlo konkurentne cijene!
 • Bezkontaktni 3D profilometri  – zastupamo svjetski poznatog proizvođača bezkontaktnih 3D profilometara, Filmetrics, čiji uređaji su standard u jednostavnosti upotrebe kod određivanja debljine tankih slojeva i sličnim mjerenjima.
 • Peći za žarenje i pripremu uzoraka – nudimo opremu poznatog njemačkog proizvođača Nabertherm GmbH.
 • Uređaji za analize površinske napetosti, oblika kapljica i sl.  – tenziometri, analizatori pjene, analizatori oblika kapljica (droplet shape analyzer) te drugi uređaji koji mjere i istražuju fenomene kao što su: adsorpcija na površinama, emulzifikacija, inhibicija pjene, pjenjenje, karakterizacija surfaktanata, vezanje na površinama, vlaženje (wetting) – oprema proizvođača Kruss Scientific.

Fotografije instrumenata nalaze se u našoj fotogaleriji.